I-print

Mga Tuntunin at kundisyon

Inaasahan namin ang oportunidad upang kumilos bilang iyong ahente sa pag-book sa iyong mga pangangailangan sa paglalakbay. Mangyaring basahin ang Mga Tuntunin at Kundisyon nang mabuti bago gamitin ang mga serbisyo at website ng tripsta.ph. Kapag ginamit mo o gumawa ng pag-book sa aming site ikaw ay ipapalagay na tinanggap ang mga Tuntunin at Kundisyon na ito.

Ang mga termino at kundisyon (ang "Kasunduan” o “Kontrata") ay naglalarawan kung ano ang iyong legal na karapatan na aasahan sa amin kapag bumili ka ng mga serbisyong may kaugnayan sa paglalakbay sa pamamagitan namin, bilang karagdagan sa iyong mga obligasyon bilang isang kostomer.

 

Mga Nilalaman

Paggamit ng website

1.  Mga Depinisyon
2. Pag-booking sa aming website
2.1. Sa pag-book gamit ang aming website:
3. Mga may kaugnayan sa Kontrata:
3.1. Ang iyong Kasunduan sa amin
3.2. Ang Iyong Kasunduan sa Tagatustos ng Pagbiyahe
4. Booking
4.1. Presyo
4.2. Bayad sa serbisyo
4.3. Kumpirmasyon ng pag-book
4.4. Mga Pagbabago at mga kanselasyon
4.4.1. Mga Pagbabago at mga pagkansela – na ginawa mo
4.4.1.1. Refund
4.4.1.2. Kanselasyon o pagbabago sa booking nga paglipad
4.4.2. Mga pagbabago at pagkansela –ng Tagapagtustos
4.4.3. Mga Kinansela namin
5. Presyo at pagbayad
5.1. Mga presyo
5.2. Pagbayad
6. Espesyal na mga kundisyon at impormasyon para sa mga flight
6.1. Price
6.2. Ang Pagsasauli ng Ibinayad
6.3. E-tickets
6.4. Mababang gastos ng byahe sa eroplano
6.5. Bagahe
6.6. Walang Kasamang Mga Menor de Edad
7. Pasaporte, Bisa at Kinakailangan sa Kalusugan
8. Pagbabayad-danyos
9. Copyright, trademark, software sa website na ito
10. Mga link sa Third-Party na Site
11. Mga Warranty, Pagtatanggi at Limitasyon ng Pananagutan
12. Naaangkop na batas
13. Pagsusulatan
14. Iba pang mga tuntunin at kundisyon
14.1. Buong Kasunduan at Kakayahang Ihiwalay na Sugnay
14.2. Ang mga pagbabago sa Mga Pangkalahatang Tuntunin at Kundisyon

 

Gamiting ang website

Bilang isang kondisyon ng iyong paggamit ng Website na ito, pinapatunayan mo na (i) hindi ka bababa sa 18 taong gulang; (ii) nagtataglay mo ang ligal na awtoridad upang lumikha ng isang may-bisang legal na obligasyon; (iii) gagamitin mo ang Website alinsunod sa mga Tuntunin at Kundisyon; (iv) gagamitin mo lamang ang Website na ito upang gumawa ng mga lehitimong mga reserbasyon para sa iyo o para sa ibang tao para kung kanino na ikaw ay legal na awtorisadong kumilos; (v) kinakailangan mong ipaalam sa iba pang mga tao ang tungkol sa mga Tuntunin at Kundisyon na naaangkop sa mga reserbasyon na ginawa mo sa kanilang ngalan, kabilang ang lahat ng mga patakaran at mga paghihigpit nalalapat dito; (vi) ang lahat ng impormasyon na binigay mo sa Website na ito ay totoo, tumpak, napapanahon at kumpleto, at (vii) kung mayroon kang isang account sa website na ito, ay maprotektahan mo ang iyong impormasyon sa account at mangasiwa at maging ganap na responsable para sa anumang paggamit ng mga iyong account sa pamamagitan mo at ng sinuman bukod sa iyo. Hinahawakan namin ang karapatan sa aming sariling paghuhusga upang tanggihan ang access ng sinuman sa Website na ito at mga serbisyo na aming inaalok, sa anumang oras at para sa anumang kadahilanan, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, para sa paglabag ng mga Tuntunin at Kundisyon.

 

1. Depinisyon

Ang mga tuntunin at quot;namin", & quot;sa amin" at " aming" sumangguni sa Tripsta S.A., isa sa pinakamalaking ahensya sa online na paglalakbay sa Europa na namamahala ng malawak na portfolio ng mga website sa paglalakbay na nakatuon na tumatakbo sa ilalim ng pangalan ng brand “tripsta”. Ang aming mga detalye sa pagtawag maaaring matagpuan sa dulo ng mga Tuntunin (mangyaring tingnan sa ibaba sa “Pagsusulatan”).
 

Ang terminong " ikaw " at " ang iyong" ay tumutukoy sa customer ng ​​pagbisita sa aming website, nagbu-book ng reserbasyon sa pamamagitan namin o kung hindi man ay gumagamit ng aming mga serbisyo.

Higit pa rito, para sa mga layunin ng mga tuntunin at kundisyon ng mga sumusunod na salita o parirala na ang kahulugan na ipinapakita sa ibaba, maliban kung malinaw na ipinapahiwatig ang konteksto o kung hindi man:

& ldquo; Pag-book” : anumang pagkakasunud-sunod para sa mga produkto o mga serbisyo na gagawin mo sa  aming Website na kinumpirma o tinanggap ng amin . Ang pagtanggap ay gagawin sa pamamagitan ng sa amin (at isang kontrata napagpasyahan ng mga)kapag natanggap namin ang buong kabayaran mula sa iyo at nagpadala ng isang email sa pagkumpirma (mula sa alinman sa amin o may-katuturang mga Tagapagtustos ng ​​Paglalakbay)

“Booking Agent” o “Travel Agent”: Ang online na ahensiya sa paglalakbay na namamahala at nagpapatakbo ng mga website  tripsta.ph , na sa kurso ng negosyong ito ay nagbibigay ng payo at impormasyon at gumaganap bilang isang tagapamagitan ay nasa proseso ng pag-alam ng mga kasunduan sa larangan ng paglalakbay. Tayo bilang mga Ahente sa Paglalakbay at ang aming Website ay gumaganap bilang isang interface sa mga transaksyon na may kinalaman sa Tagatustos ng ​​Paglalakbay.

& ldquo; Kustomer” o “Kliyente”: Ang tao na gumagawa ng isang Booking o ang taong na kung saan ang sa ngalan ng mga serbisyo na ibinigay sa amin ay sumang-ayon at kung sino man na tumanggap ng kondisyon.

“(mga)Serbisyo”:  isang serbisyo na inaalok ng aming website, tulad ng booking ng mga serbisyo sa transportasyon

& ldquo; bayad Serbisyo & rdquo;: & nbsp;ay nangangahulugang ang bahagi ng iyong kabuuang gastos ng serbisyo na naibigay sa iyo sa ngalan namin pati na ang ipinahiwatig sa pahina ng pagkumpirma at email na sumasaklaw sa mga serbisyong ibinibigay namin.

& ldquo; (mga) Tagatustos sa Paglalakbay & rdquo; o & ldquo; (mga) Tagatustos & rdquo;:& nbsp; Ang kompanya ng eroplano at / o anumang iba pang tagapagtustos ng ​​produkto at / o serbisyo sa larangan ng paglalakbay, na kasama na ang Kustomer ay pumasok sa isang kasunduan at kung sino, na may angkop na pagtalima ng mga naaangkop na tuntunin at kundisyon, ay responsable para sa pagsasakatuparan ng serbisyo.

“Ang Website”: ay ang http://www.tripsta.ph website.

 

2. Pagbu-book sa pamamagitan ng aming website

2.1. Sa pamamagitan ng pagbu-book ng aming website:
 

Ikaw ay mananagot para sa iyong mga aktibidad sa Website (pinansiyal o kung hindi man), kabilang ang mga posibleng paggamit ng iyong user name at password.

  • Sumasang-ayon kang sumailalim sa mga tuntunin ng Kasunduang ito at anumang karagdagang mga tuntunin at kundisyon ng anumang mga Supplier na naaangkop sa iyong booking, mga travel arrangement o paggamit ng anumang nilalaman ng website. Sumasang-ayon ka sa ngalan ng iyong sarili at ang mga ito ay kumakatawan sa iyo upang sumunod sa lahat ng mga naturang mga tuntunin at kundisyon, kabilang ang pagbabayad ng lahat ng mga halaga kapag ito ay nakatakda na.
  • Sumasang-ayon ka na hindi kailanman maaaring lumampas ang kompensasyong ibabayad namin sa presyo ng pagbili ng iyong ticket matapos ibawas ang halagang katumbas ng singil sa serbisyo.
  • Sumasang-ayon ka na, para sa anumang problemang iyong haharaping may kinalaman sa iyong booking sa oras na ikaw ay nasa paliparan, bago gumawa ng anumang kilos, ikaw ay obligadong makipag-ugnayan muna sa amin para sa tulong. Anumang solusyong ibinigay namin ay dapat na sundin at anumang mga paglihis mula dito ay papayagan lamang matapos naming ibigay ang aming malinaw na pahintulot.
  • Sumasang-ayon ka na ang anumang paglabag sa anumang naturang mga tuntunin at kundisyon ay maaaring magresulta sa (a) ang pagkansela ng iyong reserbasyon o pagbili, (b) ang iyong pagkaalis ng pagkakataon ng anumang pera binayaran para sa iyong reserbasyon o pagbili, (c) ang iyong pagkatanggi sa pag-access sa mga naaangkop na maglakbay kaugnay na produkto o serbisyo, at (d) ang aming karapatan na kumarga ng utang sa iyong account para sa anumang mga gastos natatamo namin bilang resulta ng nasabing paglabag.
  • Isinasaad mo at ginagarantiyahan mo na (a) ikaw ay may sapat na gulang upang gamitin ang aming mga serbisyo at website at maaaring lumikha ng mga may-bisang legal na obligasyon na may kaugnayan sa iyong paggamit, (b) ikaw ay legal na may pahintulot na kumilos para sa o sa ngalan ng anumang mga taong kasama sa isang nagbubook at tanggapin ang mga tuntunin at kundisyon sa kanilang ngalan, at (c) ang impormasyon na binigay ng sa iyo ay totoo at tama.
  • Ikaw ay responsable para sa pagpapaalam sa ibang mga tao ng lahat ng mga tuntunin at kundisyon naaangkop sa kanilang mga kaayusan sa paglalakbay. Nauunawaan mo na ikaw ay pinansiyal na responsable para sa anumang paggamit ng aming mga serbisyo sa o sa pamamagitan ng website na ginamit mo at ang mga gumagamit ng iyong pangalan o account.

 

3. Kontrata ng may kaugnayan

3.1. Ang iyong  Kasunduan sa amin

Nagbebenta kami ng mga iba't ibang mga kaugnay na mga produktong pangbyahe at serbisyo mula sa iba't ibang mga Tagapagtustos ng ​​Paglalakbay. Kami, bilang Booking/Ahente sa Paglalakbay, ay kumikilos bilang tagapamagitan para sa mga produkto at mga serbisyo na hindi direktang ibinigay namin. Kami ay hindi isang kapwa may-vendor ng naturang mga produkto at serbisyo. Kapag gumawa ka ng booking sa pamamagitan ng aming website, ikaw ay pumasok sa isang hiwalay na kontrata sa naturang Tagapagtustos ng Paglalakbay na may kaugnayan sa naturang mga produkto at serbisyo. Kami samakatuwid ay hindi isang partido sa kontraktwal na relasyon na may kaugnayan sa mga produkto at serbisyo ng ino-order mo sa aming website, maliban kung tahasang ibinigay kung hindi man dito.

Anumang mga katanungan o alalahanin na may kinalaman sa produkto ay dapat na naka-address sa Tagapagtustos ng ​​Paglalakbay. Hindi namin ipinapalagay ang anumang pananagutan para sa mga produkto ng paglalakbay at mga serbisyo na ibinigay ng Tagapagtustos ng ​​Paglalakbay at hindi kami gumagawa nang representasyon o mga garantiya (express o ipinahiwatig) tungkol sa pagiging angkop o kalidad ng mga produkto ng paglalakbay at serbisyo itinampok sa website.

 

3.2. Ang iyong Kasunduan sa Tagapagtustos ng ​​Paglalakbay

Para sa lahat ng mga produkto o serbisyo na nai-book sa pamamagitan ng aming website, mga tuntunin at kundisyon ng Tagapagtustos ng Paglalakbay (kabilang ang mga panuntunan ng mga airline' mga panuntunan sa pamasahe) ay nalalapat bilang karagdagan sa mga itinakda dito. Mga tuntunin at kundisyon ng Tagapagtustos ng Paglalakbay ay maaaring magsama ng mga probisyon na may kaugnayan sa mga pamamaraan sa pagbabayad, default, pananagutan, pagkansela, pagbabago ng booking at mga refund (kung magagamit) at anumang iba pang mga paghihigpit, kaya ikaw ay pinapayuhan na basahin nang maingat mga terminong iyon. Ikaw ang mananagot para sa pagsunod sa anumang mga airline o iba pang mga kondisyon ng Tagapagtustos ng Paglalakbay na may kaugnayan sa beses ng pag-check in, rekompirmasyon ng mga flight, o iba pang mga usapin. Ang mga ispesipikong ruta ay maaaring mangailangan ng return ticket depende sa nasyonalidad ng pasahero o mga polisiyang ipinagbabawal ng paliparan. Para sa kadahilanang ito, mangyaring sumangguni sa iyong partikular na Tagapagtustos ng Paglalakbay para sa mga kumpletong detalye tulad sa naaangkop na mga tuntunin at kundisyon.

 

4. Pagbu-book

4.1. Presyo

Mga Presyo ay nakumpirma na sa huling hakbang sa huling landas ng booking sa punto kapag i-klick mo ang"Bumili na ngayon", "Magsagawa ng reserbasyon" o pareho, depende sa produkto na binili

 

4.2. Bayad sa Serbisyo

Sa pamamagitan ng paggamit ng aming website para mag-book ng mga produkto at / o serbisyo, pinahihintulutan mo kami upang kumilos bilang iyong kinatawan sa panahon ng proseso ng booking ng mga produkto at / o mga serbisyo mula sa Tagapagtustos ng mga napiling Paglalakbay at upang gumawa ng mga pagbabayad para sa mga naturang produkto o serbisyo sa iyong pangalan at sa iyong ngalan, gaya ng iniaatas. Alinsunod dito, dapat naming singilin sa iyo ang bayad sa serbisyo, depende sa kung aling mga produkto na nai-book. Anumang mga bayad na sisingilin ay pinpakita bago mong patunayan ang iyong booking.

 

4.3. Pagkumpirma ng booking

Matapos mong makumpleto ang iyong booking, makakatanggap ka ng isang email sa pagkumpirma kasama ang isang numero ng booking. Ito ang sandali na ang iyong kontrata na may kaugnayan sa mga produkto at serbisyo na inayos ay darating sa pag-iral. Ang email sa pagkumpirma ay magbibigay ng lahat ng mga detalye ng iyong booking. Susunod, gagamitin namin suriin na ang iyong booking ay tama ang ipinasok sa mga airline o Tagapagtustos sa Paglalakbay’s sistema sa pag-book at ang iyong pagbabayad ay maaaring maproseso ng tama.

Para sa pag-book ng paglipad, ang aming mga obligasyon upang magpalabas ng mga tiket ay sasailalim sa iyong pagbabayad na natanggap sa pagklaro ng mga pondo.

Na may kaugnayan sa" espesyal na request" mga pagpipilian na may kaugnayan sa anumang produkto (hal pagkain, facility para sa baldado, upuan ng bata at iba pa), hindi namin ginagarantiya ang anumang ganoong mga kahilingan ngunit ay ipasa ang mga kahilingan na ito sa Tagapagtustos ng ​​Paglalakbay. Ito ay iyong responsibilidad upang kumpirmahin na may Tagapagtustos ng ​​Paglalakbay o kung ang naturang mga espesyal na request ay maaaring natupad.

 

4.4 Pagbabago at Kanselasyon

4.4.1. Pagbabago at mga pagkansela – naa ginawa mo

Ang iyong kakayahan upang kanselahin o baguhin ang isang naka-book na produkto ng paglalakbay o serbisyo, at ang mga pamamaraan para sa paggawa nito, ay depende sa mga panuntunan sa pamasahe na tinukoy ng airline o mga tuntunin at kundisyon ng ​​ibang Tagapagtustos ng Paglalakbay. Ito samakatuwid ay maaaring hindi posibleng kanselahin o baguhin ang mga produkto o serbisyo na inorder, o maaaring magkaroon ka ng mga tiyak na kinakailangan upang matugunan.

Kahit na ang mga impormasyon ay makakaya mong kanselahin o baguhin ang iyong booking sa pamamagitan ng online sa panahon ng proseso ng booking at itakda ang iyong kumpirmasyon sa email, ito ay iyong responsibilidad upang maging pamilyar sa mga Tagapagtustos na baguhin ang mga tukoy na mga tuntunin at kundisyon para sa mga pagkansela at mga susog, dahil ikaw ay itinuring na iyong nabasa at tinanggap ang mga ito sa panahon ng iyong booking.

Maaari mong isumite ang iyong request para sa pagbabago at/o pagkakansela, dito. Pagkatapos nun ay makakatanggap ka ng isang email na humihiling sa iyong kumpirmahin sa amin upang maproseso ang iyong kahilingan. Kung sa anumang dahilan hindi mo natanggap ang mensahe, ikaw ang tanging may pananagutan sa pakikipag-ugnayan sa amin nang sa gayon ay maitatag na ang iyong kahilingan ay natanggap na at pinoproseso. Hindi kami responsable kung dahil sa anumang mga teknikal na dahilan ang proseso ng komunikasyon ay hindi nakumpleto.

Ang mga pagbabago sa mga detalye ng pangalan ay hindi pinahihintulutan ng karamihang mga airline at iba pang mga Tagapagtustos. Habang kami ay magsikap upang magsagawa ang naturang pagbabago kung kinakailangan, mangyaring tandaan na ang karamihan ng mga airline at Tagapagtustos ay tinatrato ang isang pagbabago ng pangalan bilang isang pagkansela, na kung saan karaniwang mga kondisyon at mga pagsingil ay mag-apply.

Sa pagkakataon na gumawa ka ng anumang mga pagbabago sa iyong booking (sa kanselasyon o pagbabago), bilang karagdagan sa mga tuntunin at kundisyon ng iyong (mga) Tagapagtustos, aming karaniwang mga bayarin ay ilalapat bilang maaaring na nakabalangkas sa iyong kompiramasyon ng booking. Masakop ang mga bayarin sa mga gastos sa pangangasiwa na natamo namin at hindi kasali ang anumang mga singil na ipinataw nang direkta ng Tagapagtustos sa ​​Paglalakbay.

 

4.4.1.1. Pagsasauli ng Ibinayad

Kung gusto mong kanselahin ang iyong booking, maaari kang maging karapat-dapat sa isang bahagyang refund. Bilang karagdagan sa mga pagkansela ng mga tuntunin at kundisyon ng iyong (mga) Tagapagtustos, aming karaniwang mga bayarin ay ilalapat bilang maaari na nakabalangkas sa iyong resibo o kompirmasyon ng booking.

Ang refund na bahagi ng iyong presyo sa pagbili (kung mayroon man) mare-refund sa iyo sa sandaling natanggap namin ang mga pondo pabalik mula sa (mga) Tagapagtustos. Sa sukdulang ay kami ay bigyan ng refund ng Tagapagtustos, ay dapat namin ipasa itong refund sa iyo. Kami ay hindi mananagot para sa isang Tagapagtustos’s sa pagkabigong magbayad ng refund

Kung ang dahilan para sa iyong pagkansela ay sakop sa ilalim ng mga tuntunin ng iyong patakaran sa insurance sa paglalakbay, maaari mong magawang i-reclaim ang iyong pagkansela singil sa pamamagitan ng iyong insurer.

Parehong nalalapat sa kasong binili mo na ang aming serbisyo sa kanselasyon ng Moneyback Garantiya; kung ang dahilan para sa iyong pagkansela ay sakop sa ilalim ng mga tuntunin ng aming mga patakaran ng Moneyback Garantiya, mayroon kang karapatan o ng iyong agarang pamilya (depende sa kaso) sa pagbabalik ng bayad ng iyong singil sa pagkansela.

Kung gusto mong kanselahin o baguhin ang iyong booking, hindi mare-refund ang aming service fee o anumang inilapat na diskuwento sa halaga ng iyong ticket (kabilang ang anumang uri ng espesyal na diskuwento gaya ng mga voucher, atbp.) noong nag-book.

Kung mayroon kang isang booking para sa anuman sa aming mga produkto o serbisyo, kabilang ang mga flight ngunit hindi ka nagpakita sa check-in o kung hindi man ay hindi nagagamit ng iyong sarili ang naturang produkto o serbisyo (“hindi pagpapakita”), ikaw ay hindi karapat-dapat sa anumang mga pagbabalik ng bayad. Napapailalim sa patakaran ng may-katuturang mga airline na maaari mong, gayunpaman, maging karapat-dapat sa isang refund ng anumang pag-alis sa buwis na maaaring na-binayaran para sa iyong flight (hindi kasama ang mababang gastos na flight).

 

4.4.1.2. Kanselasyon o pagbabago ng iyong booking sa pagbyahe

Ang mga may kaugnayan sa pag-book ng byahe, mangyaring tandaan na kung ang pagkansela ay nangangahulugan na ang mga airline ay naniningil ng isang bayad sa pagkansela o kung ang pagbabago ay nangangahulugan na ang gastos ng iyong booking ay tumaas, kakailanganin mong magbayad ng naturang dagdag na singil o gastos sa karagdagan sa aming mga singil na nakabalangkas sa iyong resibo o kompirmasyong ng iyong nai-book.

Ang pagkansela at pagbabago ng mga tuntunin ng mga mababang gastos sa paglipad ang mga naaangkop sa tuntunin ng airline. Dapat kang makipag-ugnay nang direkta sa airline upang kanselahin o gumawa ng mga susog sa mababang gastos na paglipad. Karaniwan gastos sa pasahe para sa mababang mga paglipad ay hindi na maisasauli. Sa kaganapan na magpasya kang kanselahin ang iyong mababang gastos sa paglipad, ang aming mga bayad sa serbisyo at sa anumang singil na susog ay hindi na maisasauli. Kung ang dahilan para sa iyong pagkansela ay saklaw ng mga tuntunin ng anumang mga patakaran ng insurans na binili mo, maaari mong magawang bawiin ang anumang nalalapat na mga hindi na maisasauli na mga pasahe o pagkansela ng singil mula sa mga tagaseguro.

Mangyaring tandaan na ang mga flight ay dapat na kunin sa pagkakasunud-sunod ng mga ito sa kompirmasyon ng iyong booking o e-tiket. Kung plano mong hindi kumuha ng flight bilang nai-book, mangyaring makipag-ugnay sa airline ng mas maaga hangga't maaari upang talakayin ang iyong mga pagpipilian. Kung hindi ka mag-check in sa oras para sa isang nakumpirma reserbasyon, ang airline ay maaaring magrehistro sa iyo bilang isang ‘di-pagsipot’, kung saan ay maaaring magresulta sa dagdag na bayad at/o ang iyong buong ruta ng paglipad na naikansela at/o ibigay ang iyong walang bisa na tiket.

Kung nais mong kanselahin ang iyong booking dahil hindi mo nagawang sumunod sa mga pasaporte, bisa at iba pang mga kinakailangan sa imigrasyon na naaangkop sa iyong ruta, mga tuntunin at kundisyon ng airline ay ilalapat at tinatanggap namin na walang pananagutan para sa anumang singil na naipon.

 

4.4.2. Mga pagbabago at mga pagkansela –ng Tagapagtustos

Ang iyong kontrata sa iyong Tagapagtustos ay maaaring payagan ang mga ito upang kanselahin o amyendahan ang mga booking. Susubukan naming pagsikapan na agad na ikaw ay iabiso ng anumang mga makabuluhang pagbabago sa sandaling mamalayan namin ang naturang pagbabago kung may oras bago ang iyong pag-alis, ngunit tinatanggap namin na wala kaming pananagutan para sa anumang mga pagbabago o mga gastos na natamo na maaaring magresulta. Batay sa mga tuntunin at kundisyon ng Tagapagtustos, ikaw ay magkakaroon ng pagpipilian ng pagtanggap ng pagbabago ng mga kaayusan, pagtanggap ng alok ng alternatibong mga travel arrangement kung ang isa ay ginawang magagamit sa pamamagitan ng Tagapagtustos, o pagkakansela ng iyong nai-book na kaayusan at ang pagtanggap ng anumang mga naaangkop na mga refund. Ginagawa namin ang hindi garantiya na ang anumang mga refund ay ilalapat.
Inaalok ng aming 'Pinakamagandang Presyo (Best Price Mix)' ang pinakamurang pinagsamang flight, samakatuwid, maaari kang makatanggap ng iba-ibang numero ng ticket na may iba-ibang airline para sa bawat ruta ng biyahe. Pakitandaan na para sa bawat-isang nakahiwalay na ticket, ang mga tuntunin ng naturang airline ang siyang ilalapat.

 

4.4.2.1. Pagbabago ng skedyul sa pagbyahe

Ang mga oras ng paglipad na ipinakita sa iyong booking confirmation ay maaaring magbago sa pagitan ng petsa ng booking at ang petsa na aktwal mong maglakbay. Sa kaso ng muling pag-timing ng oras sa iskedyul ng paglipad, kung bigyan mo kami ng impormasyon sa pakikipag-ugnay, ay sisikapin naming abisuhan ka ng anumang mga naturang pagbabago. Gayunpaman, ito ay ang iyong responsibilidad upang suriin sa mga airline tungkol sa iyong paglipad (at anumang pasulong na paglipad) na iyong kinumpirma ay tumatakbo bilang nai-book. Masidhi naming inirerekumenda na makipag-ugnay sa iyong mga airline ng hindi bababa sa 72 oras bago ang naka-iskedyul na pag-alis ng bawat paglipad upang gawin ito. Mangyaring tandaan na para sa ilang mga airline ito ay ipinag-uutos na upang kumpirmahin sa kanila ang iyong mga intensyon sa paglipad. Wala kaming kontrol sa pagbabago ng iskedyul sa airline at tinatanggap na walang pananagutan para sa mga gastos na maaaring lumabas bilang isang resulta ng mga naturang pagbabago.

 

4.4.3. Pagkansela namin

Sa kaso ng isang halata pagkakamali (kabilang ang anumang mga pagkakamali sa data entry, pagkakamali ng pagkalkula o bilang saserdoteng pagkakamali) na nagreresulta sa pagpapakita ng isang presyo na kung saan ay malinaw naman ipinakita nang hindi sinasadya, taglay namin ang karapatan na ikansela ang iyong booking, kahit na awtomatiko itong noon ay kinumpirma namin. Ikaw ay aabisuhan sa lalong madaling panahon, upang payagan kang magsagawa ng booking sa tamang presyo, kung nais mo. Sa anumang kaso, hindi ka karapat-dapat upang mag-claim ng kompensasyon mula sa amin sa mga batayan ng mga pagkansela o ang mga kaugnay na gastos, kung mayroon man, na naipon dahil sa isang maling booking kung saan ay nakansela.

Sa ilang mga pagkakataon, at sa pagdagdag sa mga impormasyon sa pagsingil at pagbabayad na ibinigay mo, kami ay maaaring hanapan ka ng ilang patunay ng iyong pagkakakilanlan. Ito ay maaaring hihilingin sa oras ng booking, sa panahon ng pagpoproseso ng pagbabayad o sa anumang iba pang oras pagkatapos. Taglay namin ang karapatan na kanselahin ang booking kung hindi ka magbibigay ng patunay ng pagkakakilanlan kapag hiniling na walang pananagutan kung ano pa man.

Inilalaan din namin ang karapatan na ikansela ang iyong booking sa anumang oras para sa mga layuning pang-seguridad o proteksyon laban sa pandaraya. Ito ay karaniwang dahil sa aming seguridad na proteksyon at pagdetect sa pandaraya ng mga proseso ay nag-uulat ng problema sa pagbabayad gamit ang card na isinumite sa e-mail address na ginamit para sa booking atbp. Sa ganitong mga sitwasyon, maaari naming kanselahin ang iyong booking nang wala kang kailangan bayaran. May ipapadalang email sa iyo sa email address na ibinigay mo noong panahon ng booking, tungkol sa kanselasyon.

 

5. Presyo at pagbabayad

5.1. Mga presyo

Ang Tripsta S.A., ang kumpanya na namamahala at nagpapatakbo ng website na tripsta.ph ay nakabase sa Gresya, na isang Euro ang kaperahan na rehiyon. Gayunpaman, upang mapahusay ang iyong karanasan sa pag-book, ay naka-quote sa iyo ang halaga na pwedeng bayaran sa PHP. Ang palitan ng pera ay awtomatikong ginaganap upang ipakita ang halaga ng bayarin sa PHP, ay batay sa rate ng palitan sa tinatayang oras ng booking, dahil ito ay kinuha mula sa mga opisyal na pinagmumulan. Sa ilang mga kaso, ang halaga na nakuha mula sa iyong card ay maaaring bahagyang mag-iba mula sa halaga na naka-quote bilang bayarin sa aming site, dahil sa ang katotohanan na ang halaga ng palitan na inilalapat sa pamamagitan ng iyong card provider ay naiiba sa ginagamit namin sa panahon ng pagproseso ng booking.

Kahit na ikaw ay nakabook na online ikaw ay naka-quote sa halaga nang bayaran sa PHP, depende sa uri ng card na ginamit para sa transaksyon, ang bayad ay maaaring sa Euro. Ikaw ay napapaalalahanan tungkol sa pera na sisingilin sa iyo hakbang sa pagbabayad sa pamamaraan ng booking, at bago sa pagbili nito. Sa partikular, kapag pinili mo ang uri ng iyong card mula sa drop down na listahan, maaaring mong awtomatikong makita ang pera at ang eksaktong halaga kung saan ka sinisingil.

Sa kasong ang iyong card ay sisingilin sa Euro, sa huling hakbang ng pamamaraan ng booking, at bago bumili, ang kabuuang halaga na sisingilin sa Euro ay ipinakita, pati na rin ang katumbas nito sa PHP. Ang halaga na nakuha mula sa iyong kard ay maaaring mag-iba mula sa halaga na naka-quote bilang pwedeng bayaran sa aming site, dahil ito ay depende sa exchange rate na inilapat sa iyong issuer ng kard upang iproseso ang transaksyon pati na rin ang anumang karagdagang mga singil o mga bayarin na itinakda ng iyong bangko (tulad ng pera bayad ng conversion).

Tandaan na kung gumamit ka ng isang kard ng perang banyaga, dahil sa ang katunayan na ang bayad ay nanirahan sa ibang bansa, ang pinal na halaga ng maibabawas mula sa iyong credit card maaaring mag-iba mula sa halaga na naka-quote bilang pwedeng bayaran sa aming site. Hindi kami mananagot para sa anumang mga bayad na nauugnay sa iba't ibang mga rate ng exchange at mga singil na itinakda ng iyong bangko pati na rin ang para sa anumang iba pang mga dagdag na bayad para sa mga transaksyon sa isang perang banyaga ang sisingilin sa iyo sa pamamagitan ng iyong issuer ng card, kung sakaling PHP ang perang hindi sisingilin sa credit card issuer.

 

5.2. Pagbayad

Pwedeng gawin ang pagbayad sa pamamagitan ng mga paraan sa pagbabayad na nakalista sa aming website. Ang mga paraan ng pagbabayad maliban sa mga nakasaad sa website ay hindi tinatanggap at walang pananagutan ang tinatanggap para sa cash o tseke na ipinadala sa pamamagitan ng koreo.

Kapag gumawa ka ng booking sa aming website, kailangan mong magbigay sa amin ng mga detalye ng credit o debit card upang masakop ang buong gastos ng iyong booking. Maaari kaming kailanganin na ipasa ang iyong mga detalye ng card sa may-katuturang Tagatustos ng ​​Paglalakbay para sa katuparan ng booking. Maaari kang magkaroon ng maramihang mga singil para sa serbisyo ng paglalakbay, na sumusuma sa halagang naka-quote sa iyong booking.

Pinahihintulutan mo kami o ang isang awtorisadong ikatlong partido upang kunin ang buong kabayaran para sa ng iyong pagbili. Kapag nagbayad gamit ang credit card, ang pagbabayad para sa iyong flight ay maaaring dalhin ng direkta ng airline.

Kung mayroong anumang mga problema sa iyong pagbayad, makikipag-ugnayan kami sa iyo sa loob ng 48 oras (o sa loob ng 24 oras kung ikaw ay maglalakbay sa loob ng 48 oras).

Hindi kami mananagot sa anumang mga kasunod na pagtaas ng presyo bilang resulta ng kabiguan ng pagbabayad. Anumang pagtaas sa presyo ay kailangang bayaran ng Kostomer bago makumpirma ang pag-book.

Kami ay hindi obligado na magbigay ng anumang tiket, mga pagkumpirma, mga voucher o iba pang mga dokumento sa paglalakbay, bago matapos ang proseso ng pagbabayad at matanggap namin ang kabayaran. Gayunpaman, sa lahat ng kaso ang Customer ay nananatiling mananagot sa pagbabayad ng buong halaga para sa Mga Serbisyong inorder.

Sa kasong ang pagbabayad ay naproseso gamit ang isang credit card ng ibang tao, maaari naming kailanganin ang nakasulat na pahintulot mula sa may-ari ng kard. Kami o ang Tagatustos ng ​​Paglalakbay ay nirereserba ang karapatang na ihatid lamang ang e-tiket, mga kumpirmasyon, mga e-voucher o iba pang mga dokumento sa paglalakbay sa iyong address sa pagsingil sa credit card o e-mail address kapag hiniling na gawin ito ng mga nagbigay ng credit card. Ang lahat ng mga email address na ginamit ay kailangang may bisa sa panahon ng booking.

Matapos makumpleto ang pagbabayad at kumpirmasyon ng booking, makakatanggap ka sa pamamagitan ng Tripsta S.A. ng lahat ng mga kinakailangang dokumento sa buwis (resibo, invoice) sa pamamagitan ng e-mail sa e-mail address na ipinahiwatig mo sa panahon ng iyong pag-book.

Kung sakaling humiling kayo ng invoice/resibo, mangyaring pagtuunan ng pansin ang paglalagay ng data sa kaugnay na mga field. Ang anumang kahilingan sa pagbabago ng mga detalyeng hindi mo nailagay nang tama sa isang invoice na naisyu na, ay papatawan ng singil na nagkakahalaga ng PHP250.

 

6. Espasyal na mga condisyon at impormasyon sa mga paglipad

6.1. Presyo

Ang ilang singil, gaya ng singil sa serbisyo, ay hindi kasama sa presyo ng ticket at idinadagdag sa proseso ng booking. Gayunpaman, ang isang breakdown ng pamasahe, mga buwis, surcharge at dagdag na bayarin at ang kabuuang presyo ng tiket ay ipinahihiwatig sa iba't-ibang mga hakbang na ito sa panahon ng booking. Sa huling hakbang bago ang pagpapatunay sa booking, ang isang pangkalahatang-ideya na may kabuuang presyo ay ipapakita. Sa sandaling i-click mo ang isumite ay sumasang-ayon ka sa presyo at pagbili. Pagkatapos ay matatanggap mo ang iyong booking confirmation e-mail kung saan ang presyo ay ipinapakita.

 

6.2. Mga Refund

Sa ilang mga kaso, kapag hindi mo nagawang gawin ang iyong paglipad, sumasailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng airline, maaaring ikaw ay karapat-dapat maghabol ng bahagi ng halagang siningil sa iyo sa oras ng pagbili. Ang karamihan ng mga airline ay gumagawa ng refund ng mga buwis, mga bayad, mga charge at surcharge (TFCs) na ipinataw sa mga pasahero ng mga paliparan at mga awtoridad ng pamahalaan kung ang tiket ay hindi nagamit, dahil ang mga TFCs ay binabayaran lamang sa mga airport o mga pamahalaan kung ang pasahero ay aktwal na nakapaglakbay. Ang iba pang mga TFCs (halimbawa ay mga pagsingil sa gasolina o bayad sa pag-book) ay hindi na-rerefund maliban kung ang isang flexible na tiket pamasahe ay binili. Karamihan sa mga airline ay humihingi din ng bayad administrasyon para sa pag-refund ng mga TFCs.

Kung gusto mong magharap ng claim para sa anumang halaga na maaaring i-refund, mangyaring magpadala sa amin ng nakasulat na awtorisasyon, dito. Ikaw ay nagpapahintulot sa amin upang isakatuparan ang lahat ng mga gawain na kailangan upang makuha ang naturang refund. Sumasang-ayon ka na mayroon kang 12 buwan mula sa petsa ng iyong naka-iskedyul na flight papunta upang magsulat at hilingin sa amin ang isang refund pagkatapos na panahon na kayo ay sumasang-ayon na mabaliwala ang anumang karapatan na mag-aplay para sa mga refund.

Mangyaring tandaan na sa kaso ng mga tiket na ibinigay nang direkta ng airline o kung saan ang pagbabayad sa iyong flight ay kinuha nang direkta ng airline, maaari kang pagsabihan na gumawa ng isang kahilingan para sa refund nang direkta sa airline na may pananagutan.

Mangyaring tandaan na ang mga refund ay maaari lamang ma-proseso sa anyo ng pagbabayad na ginamit sa oras ng pag-book at na ang lahat ng mga refund ay nakabatay sa mga may-katuturang mga polisiya ng airline' at ng aming mga refund sa bayad sa serbisyo. Ikaw ay nagbibigay ng pahintulot sa amin na ibawas ang naaangkop na refund service fee mula sa halaga ng refund na ibabayad sa iyo.

Sa kaganapan ng isang refund sa iyo pagkatapos ng pagbabawas sa itaas, ang nauugnay na mga halaga ay ibabalik ng partido na kumuha ng orihinal na bayad sa payment card na ginamit upang gumawa ng orihinal na pag-book.

Anumang mga bayarin sa serbisyo na inilapat ay hindi magiging karapat-dapat para sa pagbalik ng bayad.

Dapat tandaan ng mga kostomer na ang pagbabalik ng bayad ng pag-book sa paglipad ay maaaring tumagal ng hanggang sa 6 na buwan.

Ang mga refund ay babayaran lamang sa iyo sa sandaling natanggap namin ang mga pondo mula sa airline. Kami ay hindi mananagot sa mga pagkabigong magbayad ng refund ng airline.

 

6.3. Mga e-ticket

Ang lahat ng mga tiket na naibenta sa aming website ay mga e-tiket, na kung saan ay isang walang papel na paraan upang mag-book ng mga paglipad. Sa sandaling nagawa mo na ang iyong booking, ito ay naka-imbak sa elektronikong paraan sa sistema ng reserbasyon ng airline. Padadalhan ka namin ng isang email booking na kumpirmasyon at pagkatapos ay isang hiwalay na e-tiket ang susunod.

Kailangan mong iprisinta ang iyong e-ticket sa check-in para sa iyong paglipad. Kung hindi mo pa natanggap ang iyong e-ticket sa loob ng 48 oras ay kailangan mong makipag-ugnayan sa amin gamit ang email.

Kami ay umaasa sa mga impormasyon na iyong ibibigay sa pagiging tama at samakatuwid ay hindi maaaring maging responsable kung ang iyong e-tiket ay hindi dumating dahil sa isang maling email address o ang iyong mga setting sa junk email. Dapat mo kaming abisuhan agad kung babaguhin mo ang iyong email address o numero ng telepono ng pag-uugnay.

Bilang karagdagan, mangyaring suriin na ang pangalan sa iyong pasaporte ay tumutugma sa pangalan sa iyong tiket at/o kumpirmasyon sa booking. Responsibilidad mong suriin na ang lahat ng mga tamang impormasyon ay naipasok sa booking kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, tamang mga pangalan ng pasahero, paglipad, at mga petsa ng paglalakbay sa itineraryo. Kung anumang bagay ay hindi tama, responsibilidad mong ipaalam agad sa amin. Lahat ng tulong hangga't maaari ay iaalok upang iwasto ang anumang mga kamalian; gayunpaman, ang mga pagsingil ay maaaring mangyari sa amin at sa airline, na kakailanganin mong bayaran.

Mangyaring tandaan na ang mga airline ay may mga sariling patakaran at regulasyon patungkol sa e-ticketing. Hindi kami maaaring maging responsable sa hindi pagsunod sa mga patakaran at regulasyon na ito at Matinding pinapayo na inyong suriin ang mga detalyeng ito sa airline nang maaga bago ang paglalakbay.

Sa mga pambihirang pagkakataon, dahil sa mga paghihigpit sa ticketing na labas ng aming kontrol, maaaring hindi namin magagawang ipasa ang impormasyon tungkol sa nakumpirmang booking sa airline upang paganahin ang mga itong matupad ang booking. Kung mangyari ito ay susubukan namingipaalam sa iyo sa loob ng 48 oras ng kumpirmasyon at ayusin ang isang balik-bayad o magsagawa ng isang kahalili. Sa kasong ikaw ay pumili ng isang kahalili na mas mahal kaysa sa iyong orihinal na booking, ikaw ang magiging responsable sa pagbabayad ng pagkakaiba.

 

6.4. Mababang presyo na mga paglipad ng airline

Sa kaganapan na ang mga mababa ang singil na airline ay isinama sa iyong paghahanap ng flight, maghahanap kami sa database ng mababa ang singil na airline, at pagkatapos ay kung pinili mong bumili, ipoproseso namin ang pag-book sa iyong ngalan. Ang iyong kontrata ay sa pagitan ng airline na may mababang halaga at ikaw ay sasailalim rin sa kanilang mga tuntunin at kundisyon.

Mangyaring tandaan na maaari kang makatanggap ng isang kumpirmasyon na email pati na rin ang e-tiket ng direkta mula sa mababang halaga na airline sa hiwalay na mga email.

Ang mga mababang gastos na airline ay maaari ring sumingil ng karagdagang bayarin para sa tsinek na bagahe, check-in sa airport, ginustong upuan, in-flight na aliwan (kung magagamit), pagkain, inumin at meryenda atbp. Anumang mga singil para sa mga dagdag na serbisyo ay hindi kasama sa presyo ng iyong tiket ng paglipad maliban kung tahasan na ibinigay. Ang buong mga detalye sa naturang mga pagsingil ay maaaring hindi laging magagamit kapag gumagawa ng iyong reserbasyon. Para sa kadahilanang ito ay kailangan mong suriin ang iyong mga pahintulot sa bagahe atbp. sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng airline. Kami ay hindi mananagot sa anumang mga karagdagang gastos na natamo at pinapayuhan ka namin na makipag-ugnayan sa naaayong mga airline upang magdagdag ng anumang karagdagang mga serbisyo at tiyakin ang mga pagsingil.

 

6.5. Bagahe

Ang pahintulot sa bagahe at mga patakaran ay nag-iiba sa mga airline. Para sa kadahilanang ito, dapat mong suriin ang patakaran sa bagahe nang direkta sa airline kung saan ka lilipad. Upang malaman kung ang iyong naka-book na flight ay may kasamang bagahe, suriin ang Impormasyon ng paglipad sa email na iyong natanggap pagkatapos ng booking.

Mangyaring tandaan din ang mga sumusunod:

i) Ang mga airline tulad ng Easyjet, Ryan Air, Wizz Air, ay itinuturing na mga Low-Cost Carrier, at ang mga naka-check na bagahe ay hindi kasama sa flight booking. Inirerekumenda naming magdagdag ka ng mga bag online bago ang iyong paglalakbay, dahil ang ilang mga airline ay naniningil ng karagdagang bayarin para sa pagdaragdag ng mga bag sa airport. Kakailanganin mo ang airline booking reference number at email address na ginamit upang gumawa ng booking. Para sa ilang mga airline tulad ng Easyjet, Ryan Air, Wizz Air ay kailangan mo rin ng impormasyon sa account, na dapat ay naipadala sa iyo sa hiwalay na email kasama ang iyong mga kumpirmasyon sa booking. Ikaw ay pinapayuhan na hanapin ang airlinekung saan ka lilipad at gamitin ang "Manage your Booking" na link upang magdagdag ng bagahe sa iyong booking.

ii) Ang ilang mga Full-Service na Carrier (tulad ng Air France at KLM, sa gitna ng iba pa) ay nag-aalok ng mas mababang mga pasahe na hindi kasama ang bagahe. Sa sandaling napili mo na ang iyong paglipad, tingnan ang seksyon ng impormasyon ng paglipad upang malaman kung ang bagahe ay kasama sa iyong pamasahe. Kung ang bagahe ay hindi kasama, kakailanganin mong idagdag ito. Ang serbisyong ito sa karamihan ng mga kaso ay magagamit lamang sa website ng airline. Ang gastos sa pagdaragdag ng bagahe ay karaniwang mas mataas sa airport, kaya inirerekomenda namin ang pagdaragdag nito bago ka mag-check in.

 

6.6. Walang Kasamang Mga Menor de Edad

Ang Mga Walang Kasamang Mga Menor de Edad ay mga batang mas mataas sa 5 at mas mababa sa 12 taong gulang na naglalakbay mag-isa (ang edad ay depende sa patakaran ng airline', kaya mangyaring sumangguni sa airline).

Maraming mga airline ang nagbigay (o nangangailangan) ng serbisyong pangangasiwa para sa mga menor de edad mula sa oras ng pagsakay sa eroplano hanggang sa oras na ang menor de edad ay masundo sa panghuling patutunguhan. Ito ay tinatawag na serbisyo sa menor de edad na walang kasama. Ang serbisyo na ibinibigay para sa mga menor de edad, ay dapat munang maaprubahan ng airline. Gayunpaman ang mga patakaran sa airline patungkol sa mga walang kasamang mga menor de edad ay nag-iiba. Halimbawa, depende sa airline, ang serbisyo sa mga walang kasamang menor de edad ay mandatoryo sa mga batang edad 5-14, ngunit opsyonal para sa mga tinedyer (edad15-17). Mangyaring siguraduhing sumangguni sa airline para sa partikular na mga patakaran, mga bayarin at mga serbisyo na ipinapataw ng airline.

Mga mas batang mga bata (karaniwang mas mababa sa edad na 5) ay madalas na hindi karapat-dapat sa serbisyong walang kasamang menor de edad at kailangang may kasama sa parehong flight at sa parehong kompartimento ng isang mas nakatatandang pasahero. Ngunit, ang mga pasahero sa pagitan ng edad na 12 at 17, kahit na sa mga layunin ng pamasahe ay itinuturing na matanda, ay hindi karapat-dapat na samahan ang mga walang kasamang mga menor de edad sa kawalan ng pasahero na 18 taong gulang o mas matanda.

Ang isang pagbayad ay karaniwang sinisingil para sa di kasamang menor na serbisyo.

Sa serbisyong menor de edad na walang kasama, karaniwang gugustuhin ng airline na malaman kung sino ang maghahatid sa menor de edad sa paliparan ng pag-alis at sino ang susundo sa menor de edad sa destinasyon.

Mangyaring tandaan din na ang mga menor de edad sa ilang nasyonalidad na naglalakbay sa labas ng kanilang bansa ng walang kasama o kasama ang isang tao maliban sa kanilang mga magulang o legal na tagapag-alaga (na tinukoy sa kanilang pasaporte), ay sakop sa mga espesyal na pangangailangan, hal. sila ay kinakailangang may dala-dalang sulat ng pahintulot sa paglalakbay na nilagdaan ng legal na tagapag-alaga o magulang na may legal na kustodiya na may pahintulot na maglakbay.

Ang pag-book ng mga walang kasamang menor na edad ay maaari lamang gawin gamit ang telepono.

Muli, mangyaring makipag-ugnayan sa airline bago bumili ng mga tiket at usisain ang tungkol sa walang kasamang mga menor de edad.

 

7. Ang Pasaporte, Mga Bisa at mga Kinakailangan sa Kalusugan

Pananagutan mong tiyakin na ikaw ay nakakasunod sa lahat ng mga pangangailangan sa pasaporte, visa at iba pang kailangan sa imigrasyon na naaangkop sa iyong itineraryo. Para sa layuning ito, kailangan mong magkompirma nang maaga sa nakatalagang Embahada at/o Konsulado bago ang biyahe, kung ang (mga) destinasyon man na iyong pupuntahan ay nangangailangan ng visa. Mahalagang tandaan na dapat isama ang lahat ng transit point sa iyong paglalakbay dahil maaari rin iatas na mga ito na kumuha ka ng visa.

Wala kaming tatanggaping pananagutan kung sakaling hindi ka mapayagang magbiyahe dahil sa iyong hindi pagsunod sa anumang ganitong pangangailangan, at wala rin kaming tatanggaping pananagutan para sa mga kaso kung saan nagbigay kami ng tulong o payo ukol dito.

Dapat tandaan na ang mga pangangailangan sa pagkuha ng mga visa, transit visa at mga pormalidad sa pagpasok ay iba-iba sa bawat bansa, at maaaring sumailalim sa mga pagbabago nang walang abiso. Para sa anumang kinakailangang impormasyon, kailangan mong makipag-ugnayan sa nakatalagang Embahada o Konsulado ng lahat ng bansang nakalista sa iyong itineraryo, o/at pati ang airline at hindi lang ang Embahada at Konsulado ng bansang pupuntahan mo, dahil ang mga bansang stopover sa iyong flight patungo sa iyong destinasyon (kung ito man ay isang flight na may stopover nang walang pagpapalit ng eroplano) ay karaniwang nangangailangan ng transit visa o multiple entry visa.

Ipinapayo naming tiyakin mo na may-bisa ang iyong Pasaporte nang hindi bababa sa anim na buwan pagkatapos ng nakatakdang petsa ng iyong pagbalik, upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga isyu sa pagkakakilanlan o iba pang isyu sa panahon ng iyong biyahe. At, pakitandaan din na may mga bansang nag-aatas na hindi pa dapat mapaso ang pasaporte ng mga nagbibiyahe nang hindi bababa sa 3-12 buwan pagkabalik.

 

8. Pagbabayad-danyos

Sumasang-ayon ka na magbayad ng danyos sa amin at sa aming mga kaakibat, at lahat ng aming mga Tagatustos, at anumang naturang mga partido’ opisyal, direktor, empleyado at ahente mula at laban sa anumang paghahabol, naging sanhi ng aksyon, mga pangangailangan, pagkawala, pinsala, o iba pang mga gastos, (kasama ang mga makatwirang bayad sa legal at accounting) na dinala mo o ng mga ikatlong partido bilang resulta ng (a) iyong paglabag ng Kasunduang ito, (b) iyong paglabag sa anumang batas o mga karapatan ng anumang ikatlong partido, o (c) ang iyong paggamit ng aming website.

 

9. Copyright, trademark, software sa website na ito

Ang lahat ng mga nilalaman ng aming site, tulad ng teksto, mga grapiko, mga logo, mga icon ng pindutan, mga imahe, mga audio clip, at software ("Nilalaman"), ay aming ari-arian o sa aming mga taga-tustos ng nilalaman at protektado ng internasyonal na copyright at iba pang mga batas sa intelektwal na ari-arian. Ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian na kapwa-umiiral sa mga pagtitipon(ibig sabihin ang pagtatanghal, pagpili, koleksyon, pag-aayos, at pagbuo) ng lahat ng Nilalaman sa aming website ay ang eksklusibong ari-arian ng kumpanya sa pamamahala at pagpapatakbo ng website na ito at ay protektado ng internasyonal na copyright at iba pang mga intelektuwal na mga batas sa ari-arian. Ang lahat ng mga software na ginawang magagamit sa aming website o sa iyong mobile na aplikasyon ay naka-copyright na gawa namin o ng aming mga taga-tustos ng software at internasyonal na naka-copyright at iba pang mga batas sa intelektwal na ari-arian. Ang anumang paggamit ng Nilalaman at/o software maliban sa pagsunod sa Kasunduang ito, kabilang ang muling paglikha, pagbabago, pamamahagi, pagpapadala, muling paglathala, display, o pagganap maliban kung tahasang pinahintulutan, ng Nilalaman sa site na ito ay mahigpit na ipinagbabawal.

Ang ilang software at nilalaman na makikita sa aming website ay pagmamay-ari o lisensyado namin o ng aming Supplier, ang iyong paggamit sa mga ito ay maaaring sumailalim sa karagdagang mga kundisyon.

 

10. Mga Link sa Mga Site ng Ikatlong Partido

Ang aming website ay maaaring maglaman ng mga link sa mga website ng ikatlong partido na ibinibigay lamang namin bilang isang kaginhawahan para sa iyo. Dapat mong gawin ang pag-iingat upang matiyak na ang anumang mga link na iyong pupuntahan ay libre sa mga virus, mga worm, mga trojan horse o iba pang mga nakakapinsalang mga mekanismo. Ang pagkakaroon ng mga link na ito ay hindi nangangahulugan na ini-endorso namin ang naturang mga website o anumang kasamang nilalaman. Kami ay hindi responsable para sa naturang mga website o nilalaman o anumang mga kasanayan sa pribasiya ng datos ng mga naturang website.

 

11. Mga warranty, pagtatanggi at Limitasyon ng Pananagutan

Ang impormasyon, software, mga produkto, at serbisyo na ibinibigay namin o ng aming mga tagatustos o nai-publish sa aming website ay maaaring may kasamang mga kamalian o mga error, kabilang ang mga error sa pagpepresyo. Kami at ang aming mga kaakibat ay hindi magagarantiya ang kawastuhan ng, at itatwa ang lahat ng pananagutan para sa anumang mga error o iba pang mga kamalian na may kaugnayan sa naturang impormasyon na nakikita sa aming website (kabilang ang, nang walang limitasyon, ang pagpepresyo, litrato, mga pangkalahatang paglalarawan ng produkto, atbp.). Hayagang namin inilalaan ang karapatan upang iwasto ang anumang mga kamalian sa pagpepresyo sa aming website at/o sa mga nakabinbing mga reserbasyon na ginawa sa ilalim ng maling presyo. Sa ganitong pagkakataon, kung magagamit, mag-aalok kami sa iyo ng pagkakataon upang mapanatili ang iyong mga nakabinbing reservation sa tamang presyo o gagamitin namin kanselahin ang iyong reserbasyon nang walang multa.

Anumang mga rating para sa mga supplier ay inilaan lamang bilang pangkalahatang alituntunin, at hindi namin magagarantiya ang kawastuhan ng mga rating. Hindi kami gumagawa ng mga garantiya tungkol sa paggamit ng mga partikular na produkto at serbisyo. Hindi kami gumagawa ng representasyon tungkol sa pagiging angkop ng impormasyon, software, mga produkto, at serbisyo na ibinigay sa amin o nakapaloob sa aming website para sa anumang layunin. Ang pagkakasama o pag-aalok ng anumang mga produkto o mga serbisyo namin ay hindi bumubuo ng aming pag-endorso o rekomendasyon ng naturang produkto o serbisyo. Ang lahat ng naturang impormasyon, software, mga produkto, at serbisyo ay ibinibigay "as is" ng walang anumang garantiya. Itatwa namin ang lahat ng mga garantiya ng aming website, mga server nito o ng anumang mga email na ipinadala namin o ng aming mga tagatustos ay libre sa mga virus o iba pang mapanganib na mga bahagi. Sa pamamagitan nito ay itinatwa namin ang lahat ng mga garantiya at mga kondisyon na patungkol sa impormasyong ito, software, mga produkto, at serbisyo, kabilang ang lahat ng mga ipinahiwatig na garantiya at mga kondisyon ng kakayahang maikalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, pamagat, at di-paglabag.

Ang mga carrier at iba pang mga tagatustos na nagbibigay ng pagbiyahe o iba pang mga serbisyo sa website na ito ay independenteng kontratista at hindi ahente o mga empleyado namin. Kami ay hindi mananagot sa mga kilos, mga mali, pagtanggal, pagkatawan, garantiya, pagkasira o kapabayaan ng anumang naturang mga tagatustos o para sa anumang personal na pinsala, kamatayan, pinsala ng ari-arian, o iba pang mga pinsala o gastusin na nagreresulta mula doon. Wala kaming pananagutan at walang gagawing refund sa kaganapan ng anumang mga pagkaantala, pagkansela, pag-overbook, welga, force majeure o iba pang mga dahilan na wala sa aming kontrol, at wala kaming pananagutan sa anumang mga karagdagang gastos, pagtanggal, pagkaantala, pagbago ng ruta o kilos ng anumang pamahalaan o awtoridad.

Sa walang kaganapan na kami ay mananagot para sa anumang direkta, di-tuwiran, pampahirap, sinasadya, espesyal, o kinahinatnang pinsala na nagmula sa, o sa anumang paraan na may kaugnayan sa, iyong access sa, pag-display ng o paggamit ng website na ito o sa aming mga serbisyo o sa pagkaantala o kawalan ng kakayahan sa pag-access, pag-display o paggamit ng aming website maging batay sa isang teorya ng kapabayaan, kontrata, batas sa kapabayaan, mahigpit na pananagutan, o kung hindi man, at kahit na tayo ay pinayuhan sa posibilidad ng naturang pinsala.

Kung, sa kabila ng mga limitasyon sa itaas, kami ay natagpuang mananagot sa anumang pagkawala o pinsala na lumabas mula sa o sa anumang paraan na konektado sa alinman sa mga pangyayari na inilarawan sa itaas, kung gayon ay ang aming pananagutan ay hindi sa anumang kaganapan lalampas, sa pinagsama-sama, mas malaki sa (a) mga bayarin sa serbisyo na iyong binayaran sa amin na may kaugnayan sa naturang (mga) transaksyon sa website na ito, o (b) isang daang dolyar (US $100.00) o ang katumbas sa lokal na pera.

Ang limitasyon ng pananagutan ay sumasalamin sa paglalaan ng panganib sa pagitan ng mga partido. Ang mga limitasyon na tinukoy sa seksyong ito ay makakaligtas at ilalapat kahit na ang anumang limitadong lunas na tinukoy sa mga tuntuning ito ay natuklasang nabigo sa kanyang mga esensyal na layunin.

 

12. Naaangkop na batas

Ang Website na ito ay pinatatakbo ng isang Griyegong entidad at ang Kasunduang ito ay pinamamahalaan ng mga batas ng Gresya. Ikaw ay sumasang-ayon sa eksklusibong hurisdiksyon at lugar ng mga hukuman sa Athens, Gresya, sa lahat ng mga hindi pagkakaunawaan na magmumula sa o may kaugnayan sa paggamit ng Website na ito.

 

13. Pakikipag-ugnayan

Ang lahat ng pakikipag-ugnayan tungkol sa aming serbisyong pangkostumer o tungkol sa iyong booking ay dapat ipadala sa Tripsta S.A. Travel Agency, Karagiorgi Servias Str. 4, P.O 10562 Syntagma, Athens, Greece. O di kaya ay mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

 

14. Iba pang mga tuntunin at kundisyon

14.1 Buong Kasunduan at Severability Clause

Ang mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay naglalaman ng buong kasunduan sa pagitan ng mga partido kaugnay sa paksang ito.

Kung sa anumang oras ang anumang bahagi ng mga Tuntunin at Kundisyon (kabilang ang anuman o higit pa sa mga clause ng mga Tuntunin at Kundisyon o anumang mga sub-clause o talata o anumang bahagi ng isa o higit pa sa mga clause) ay ginanap upang maging o naging walang silbi o kung hindi man ay hindi maipapatupad para sa anumang kadahilanan sa ilalim ng anumang naaangkop na batas, ang pareho ay dapat ituring na tinanggal mula sa mga Tuntunin at Kundisyon at ang pagkabisa at/o pagpapatupad ng mga natitirang mga probisyon ng mga Tuntunin at Kundisyon ay hindi dapat sa anumang paraan maapektuhan o mapahina bilang resulta ng pagkukulang na iyon.
 

14.2 Mga pagbabago sa Mga Pangkalahatang Tuntunin at Kundisyon

Taglay namin ang karapatan baguhin o i-update ang mga Tuntunin at Kundisyon sa pana-panahon nang walang paunang abiso sa iyo. Ang kasalukuyang bersyon ng T&Cs ay ipapakita sa loob ng Website mula sa petsa na kung saan ang anumang mga pagbabago ay magkakabisa. Ang patuloy na paggamit ng Site kasunod ng anumang mga pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon ay bumubuo ng iyong pagtanggap ng mga ganitong pagbabago.

 

Bersyon: 02/05/2017